مشاوره و فروش علوفه ذرت

بصورت فله ای ،  بسته بندی شده در اندازه های :

۳۰ کیلویی، ۵۰۰ کیلویی،  ۷۰۰ کیلویی و یک تنی

forosh

تلفن تماس: ۰۹۱۶۶۴۶۸۳۰۰

خرید ، فروش ، مشاوره ، بسته بندی