چنگک هیدرولیکی دو کفه

کاربرد اصلی : جهت بلندکردن ، جابجایی و حمل بسته های ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ کیلویی ذرت علوفه ای به کار می رود.

جهت جابجایی اجسام  سنگین تا وزن ۱۲۰۰ کیلوگرم توسط تراکتور میتوان از آن استفاده نمود .

این چنگک بصورت دو بازو از طرفین جسم را گرفتن و می تواند تا زاویه ۹۰ درجه بچرخاند .

جهت بارگیری ، جابجایی و حمل بسته های بزرگ تا عرض ۱۲۰ سانتیمتر مورد استفاده می باشد .