چنگک هیدرولیکی دو کفه

کاربرد اصلی : جهت بلندکردن ، جابجایی و حمل بسته های 500 ، 750 ، 1000 کیلویی ذرت علوفه ای به کار می رود.

جهت جابجایی اجسام  سنگین تا وزن 1200 کیلوگرم توسط تراکتور میتوان از آن استفاده نمود .

این چنگک بصورت دو بازو از طرفین جسم را گرفتن و می تواند تا زاویه 90 درجه بچرخاند .

جهت بارگیری ، جابجایی و حمل بسته های بزرگ تا عرض 120 سانتیمتر مورد استفاده می باشد .