حضور گروه صنعتی ولی عصر در نمایشگاه توانمندی های صنعتی شهرستان دزفول – مرداد ماه 1395

عکاس: حجت کایدخورده

حضور در نمایشگاه توانمندیهای صنعتی دزفولDSC_7737DSC_7751DSC_7756DSC_7745DSC_7725