پست های الکترونیکی (Email):

ارتباط با گروه صنعتی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه:       

ارتباط با مدیریت :                                      golmehr313@gmail.com

ارتباط با روابط عمومی:                                       hojatkai@gmail.com

آدرس: خوزستان – دزفول ، ابتدای جاده شوشتر، کوی مدرس خیابان ۳۵

تلفن های تماس و فاکس گروه صنعتی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه

مدیریت گروه:

مجتبی گل مهر:               ۰۹۱۶۶۴۶۸۳۰۰ – ۰۹۱۶۹۴۰۵۷۳۶ 


مدیر فنی و سرپرست تولید:

ایوب گل مهر:                        ۰۹۱۶۶۴۶۵۵۳۵


مشاوره و فروش:  

میثم گل مهر :                ۰۹۱۶۶۴۶۵۵۳۶


مدیر فناوری اطلاعات و روابط عمومی:

حجت کایدخورده:                   ۰۹۱۶۶۴۶۵۵۳۷


حسابداری: 

مسلم گل مهر:                      ۰۹۱۶۶۴۶۵۵۳۸


شماره فاکس :                      ۰۶۱۴۲۵۴۱۸۳۱

فرم تماس با ما

3 + 1 = ?