بازدید مهندس زارعی ریاست محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان دزفول

مهندس زارعی ریاست محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان دزفول به همراه مهندس احمدی سیاهپوش ریاست محترم اداره امور اراضی شهرستان دزفول و مهندس سیلانی معاونت محترم مکانیزاسیون شهرستان دزفول، در تاریخ 1396/11/10 از تولیدات این شرکت بازدید به عمل آوردند.

ایشان بصورت میدانی از مراحل تولید اعم از بخش طراحی و مهندسی و نقشه کشی تا دستگاه های مونتاژ شده را بازدید نمودند و آقای گل مهر توضیحات لازم در خصوص مراحل تولید و دستگاه برداشت هویج را به ایشان ارائه دادند .