امروزه صنعت نقش مهمی در کشاورزی ایفا می‌کند. پیشرفت ماشین‌آلات کشاورزی توانسته سرعت، کیفیت و کمیت را در این حوزه به طرز قابل توجهی ارتقا دهد.